Cookie beleid KFC Lentezon

De website van KFC Lentezon is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Wat te doen bij ongeval?

Wat te doen bij ongeval?

Beste Lentezonners,

 
Bij een ongeval tijdens training, wedstrijd, van en naar de terreinen,…. dient er een ongevalsaangifte  ingediend te worden.

 
De aangifte van het ongeval dient binnen de  21 kalenderdagen te gebeuren bij de KBVB, maar vergeet niet dat KFC Lentezon ook nog een aantal administratieve zaken moet regelen. Breng dus zo snel als mogelijk na het ongeval uw aangifte binnen.  Deze dient afgegeven worden aan de Gerechtelijke Correspondent -  Steven Couwenberg. 

 
Alle aangesloten leden zijn door een gezamenlijke polis bij de KBVB verzekerd voor mogelijke voetbalongevallen. 

 
Hieronder een overzicht van de  procedure :

 
Stap 1:  vraag het formulier voor aangifte onmiddellijk na het ongeval

 
Zorg ervoor dat je het formulier “aangifte van ongeval” in je bezit hebt voor je naar de dokter gaat. Informeer goed of een aangifte bij de KBVB nodig is, want een aangifte heeft tot gevolg dat je niet mag trainen of spelen tot het dossier volledig is afgehandeld. Bespreek dit eventueel met de clubverantwoordelijken en/of dokter. 


Stap 2: formulier laten invullen door de dokter 

 
De rubriek “medisch getuigschrift” op de rugzijde van het formulier dient door de dokter te worden ingevuld. Gelieve de dokter te wijzen op het belang van punt 4 i.v.m. speciale zorgen zoals kiné. 
 
Indien behandelingen door een kinesist noodzakelijk zijn, gelieve de behandelde dokter dit te laten vermelden op het medische getuigschrift. De voorafgaandelijke toestemming van het federale solidariteitsfonds is vereist. Zorg dat de arts het effectieve aantal behandelingen noteert, NIET ” af te wachten ” of ” waarschijnlijk ” of ” later te bepalen ” . Zonder effectief aantal is er geen toestemming. 
 
De tegemoetkoming wordt uitgekeerd vanaf de datum die voorkomt op het attest van de behandelde arts. 
 
Men komt slechts tussen in de kosten van „speciale zorgen‟ wanneer de voetbalinactiviteit 15 dagen of meer bedraagt en vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag om toestemming in tussenkomst. 
Er worden slechts één behandeling per dag en slechts 60 behandelingen per kalenderjaar terugbetaald. 
 
Indien na een eerste reeks behandelingen er nog bijkomende nodig zijn, dienen deze weer eerst aangevraagd te worden bij de behandelde dokter. Deze bijkomende aanvraag voor kiné naar de GC die goedkeuring aan de bond vraagt.
Vergoeding voor kinébehandelingen vervalt vanaf de datum dat je terug op het scheidsrechtersblad staat. 

 
Stap 3: bezorg het formulier aan de gerechtigde correspondent van de club 

 
Stap 4: het attest van herstel

 
Na de aangifte van het ongeval bij de KBVB, krijg je een formulier “attest van herstel”. Na volledig herstel laat je dit invullen door de dokter. Bij dit attest voeg je ofwel alle originele terugbetaling overzichten van je ziekenfonds waarop je aanduidt welke kosten te maken hebben met je voetbalongeval ofwel ga je naar je ziekenfonds met alle betaalbewijzen en vraag je om deze die betrekking hebben op je voetbalongeval te laten noteren op een verzamelstaat geneeskundige strekkingen. Bezorg al deze papieren aan de gerechtigde correspondent. De gerechtigde correspondent zal dan het dossier indienen bij de KBVB. 

 
Indien er zich een nieuw letsel voordoet zonder dat je dit attest hebt laten invullen, kan je voor dit nieuwe letsel nooit verzekerd zijn. 

 
Stap 5: de terugbetaling 

 
Na het indienen van het dossier ontvangt de gerechtigde correspondent het formulier “detail van tegemoetkoming”. Dit omvat een overzicht van de terugbetaling door de KBVB. De gerechtigde correspondent bezorgt een kopie aan de speler en aan de penningmeester. De penningmeester zal dan van zodra de KBVB dit bedrag heeft overgemaakt aan de club, dit bedrag doorstorten op de opgegeven bankrekening van de speler. Hou er rekening mee dat de terugbetaling vanwege de KBVB tot 2 maanden kan duren. 

 
Nog enkele belangrijke punten: 
 
Voor de terugbetaling door de KBVB geldt enkel het wettelijk RIZIV tarief (bv. supplementen voor een eenpersoonskamer, speciaal gips e.d. zijn ten laste van de speler);
  
Voor producten die niet vermeld staan als terugbetaalbare geneesmiddelen (bv tape, huur krukken..) is er eveneens geen tegemoetkoming;
  
Vergoeding tandarts- en optiek-onkosten worden apart behandeld;
 
De KBVB rekent een franchise per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling. (jaarlijkse index aanpassing). 
 
De verjaring van een ongeval treedt in 2 jaar na ontvangst van de ongeval verklaring of van het laatste document in het dossier. Bij een langdurige kwetsuur kan een „tussentijdse staat van onkosten‟ opgemaakt bij je ziekenfonds opgestuurd worden naar de KBVB. Wanneer het FSF een voetbalongeval heeft geregistreerd én je brengt gedurende 2 jaar geen enkel dossierstuk in, vervalt je aanvraag en wordt geen tussenkomst voorzien; 
 
De verplaatsingskosten wanneer het vervoer per ziekenwagen vereist is, ten belopen van 50 % van het bedrag van de factuur van de ziekenwagen, met een maximum van 125 € en na aftrek van de tegemoetkoming door het ziekenfonds. Een medisch attest is vereist;
 
Nog even dit: de bedragen die de Voetbalbond uitbetaald komen uit een Solidariteitsfonds. Gezien er in het verleden door alle clubs en spelers te veel misbruik werd gemaakt van dit Fonds kijkt de KBVB de aangiften strikt na. Daar het hier gaat om een Solidariteits- fonds (is niet gelijk te stellen aan een verzekering) dekken de bedragen die men uitbetaalt vaak niet de totaal gemaakte onkosten. Daarom raden we iedereen die over een  Hospitalisatieverzekering beschikt aan, om bij een vrij ernstig voetbalongeval, ook meteen hiervan aangifte te doen bij uw  hospitalisatieverzekering;
 
De verzekering van de voetbalbond komt niet tussen wanneer aangifte wordt gedaan bij politie (bv. bij opzettelijke slagen tijdens de wedstrijd);

 
De GC is de tussenpersoon tussen club / speler en bond dus zelf geen attesten e.d. opsturen!


 
Vriendelijke groeten,
 


Steven Couwenberg – gerechtigde correspondent KFC Lentezon Beerse
Molenvloed 17 – 2340 Beerse 
GSM : 0474/25.25.44
 
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!